🚚 Wysyłka w 24 H. Darmowa dostawa od 300 zł. 🚚 Wysyłka w 24 H. Darmowa dostawa od 300 zł.
Sortuj : Filtry :

Regulamin Akcji sprzedażowej "PODARUJ BLISKIM ZDROWIE NA ŚWIĘTA"

1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady Akcji Promocyjnej "PODARUJ BLISKIM ZDROWIE NA ŚWIĘTA" dla klientów sklepu genactiv.pl w § 3. Ust. 1 Regulaminu
  2. Organizatorem Akcji jest GENACTIV TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-615), przy ul. Popiela 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333958, posiadająca NIP 9721202218 oraz kapitał zakładowy w wysokości 344.600,00 zł. Organem upoważnionym do reprezentowania Sprzedającego jest jego zarząd.
  3. Promocja trwa w określonym dla firmy biorącej udział w Akcji okresie i może zostać zakończona przez firmę Genactiv Trade  w dowolnym czasie jej trwania.
  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
   2. W zakresie utrzymywania Konta niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
   3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia.
   4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera, bądź urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany w ustawieniach Konta bądź Zamówieniu.
   5. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy założyli Konto.
   6. Informacje podane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub składania Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy sprzedaży będące wynikiem podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych.
   7. Akcja Promocyjna (Akcja) – oznacza niniejszą promocję, która zostanie przeprowadzona w wyznaczonym okresie na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu genactiv.pl;
   3. Zasady ogólne Akcji:
    1. Akcja organizowana jest dla wszystkich klientów sklepu genactiv.pl
    2. Akcja trwa od dnia 06.12.2023 do 20.12.2023 w Sklepie genactiv.pl prowadzona będzie Akcja"PODARUJ BLISKIM ZDROWIE NA ŚWIĘTA", w ramach której Uczestnikowi przy zakupie w Sklepie genactiv.pl w okresie trwania Akcji, będzie mógł skorzystać z darmowego produktu (COLOSTRUM Z MALINĄ GENACTIV, tabletki do ssania 20 szt.) dokładanego do zamówień z kategorii "Zestawy Świąteczne" z § 4 ust. 1 (poniżej).
    4. Zasady szczegółowe Akcji:
     1. Uczestnikowi przysługuje darmowy produkt (COLOSTRUM Z MALINĄ GENACTIV, tabletki do ssania 20 szt.) o wartości 33 zł, dokładanego do zamówień z kategorii "Zestawy Świąteczne".
     2. Od 15.12 do 17.12 włącznie obowiązuje darmowa dostawa dla wszytkich zamówień.
     3. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania od Organizatora żadnych świadczeń pieniężnych w związku z Akcją. 
     4. Akcja nie łączy się z innymi, aktualnie trwającymi promocjami.
     5. Promocja skierowana jest wyłączenie do osób fizycznych, z promocji nie mogą korzystać podmioty gospodarcze.
     5. Reklamacje i skargi 
      1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane pisemnie na adres Organizatora lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane na stronie internetowej genactiv.pl. 
      2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 30 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
      6. Postanowienia końcowe
       1. Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w Okresie Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania.
       2.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej genactiv.pl
       3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
       4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu internetowego genactiv.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.
       Koszyk
       Do darmowej dostawy zostało Tobie
       GRATULACJE MASZ DARMOWĄ DOSTAWĘ
       Z wliczonym podatkiem. Koszt wysyłki obliczony przy kasie.
       Formy płatności:
       • Apple Pay
       • Google Pay
       • PayPal
       • Przelewy24
       • blik
       • Visa
       • Mastercard
       • płatność za pobraniem
       Formy dostawy:
       • DHL
       • InPost

       Koszyk
       Twój koszyk

       Twój koszyk jest obecnie pusty.

       Kontynuuj zakupy